Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДКОМПЛЕКТ" - 01242372

Регулярна інформація за 4 квартал 2013 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2014-02-17 11:07:13
Дата останнього розміщення: 2014-02-17 11:07:13

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути