Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 1 квартал 2020 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДКОМПЛЕКТ"
ЄДРПОУ: 01242372
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Проміжна фінансова звітність емітента Подивитися
Проміжний звіт керівництва Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися