Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.05.2007
Дата публікації 31.05.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Будкомплект"
Юридична адреса* Луганська обл. м Сєвєродонецьк.вул Механизаторів. б 1
Керівник* Аббасов Рафиг Аббасгулу Огли - Голова правління. Тел: 0645244234
E-mail* ganin@is.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
30.05.2007 року внесені зміни до складу посадових осіб ВАТ «Будкомплект».
Наказом Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» №23-к від 30.05.2007 року призначено Аббасова Рафіга Аббасгулу Огли (паспорт серія ЕМ №597798 виданий 3.04.2000 року Сєвєродонецьким МВУМВС України Луганської області) головою правління відкритого акціонерного товариства «Будкомплект», м. Сєвєродонецьк у відповідності з укладеним контрактом від 18.05.2007 року №80, погодженим з Сєвєродонецькою міською радою терміном на два роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє часткою в Статутному капіталі та не має пакету акцій емітента, раніше займані посади: виконуючий обов’язки голови правління ВАТ «Будкомплект»,на даній посаді перебував 19 місяців, інженером цього підприємства двадцять два роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Аббасов Рафиг Аббасгулу Огли